Εδώ και κάποιο καιρό έχουν ανακοινωθεί τα Φ/Β στις στέγες. Ας δούμε αν τελικά αξίζουν τα λεφτά τους. Τα δεδομένα:

 • Τα Φ/Β πάνελ (λαμβάνοντας υπόψη σκιάσεις κτλ) απαιτούν 15 – 20 τετραγωνικά μέτρα ανά KW.
 • Κάθε ΚW παράγει 1200-1300 KWh ανά έτος (η ετήσια παραγωγή του πάνελ είναι κάτι παραπάνω απο 1350 KWh/KW αλλά υπάρχουν απώλειες 1-2% στα καλώδια και 4-5% στον Inverter).
 • Το κόστος είναι περίπου 3500 – 4000€/KW μαζί με κόστος μελέτης 500-1000€ (αν ζητηθεί και δεν ενσωματωθεί στο κόστος των πάνελ) και κόστος έργων σύνδεσης με τη ΔΕΗ 300-500€. Συνολικά για 3 KW η τιμή εγκατάστασης θα κυμανθεί γύρω στα 12000€.
 • Τα πάνελς έχουν εγγύηση απόδοσης στο 90% για τα πρώτα 10 χρόνια (μετά τον πρώτο χρόνο) και 80% για τα επόμενα 10 – 15 έτη αν και η εγγύηση αυτή δεν είναι γραμμική. Παράλληλα, έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης καθώς και μικρό κόστος ασφάλισης. Συνολικά κυμαίνεται περίπου στο 1% της αρχικής επένδυσης ανά έτος. Το ίδιο το υλικό έχει εγγύηση 5 ετών. Ο inverter έχει εγγύηση 5 ετών και είναι δεδομένο ότι μέσα στην 20-ετία θα χρειαστεί αντικατάσταση του (το κόστος είναι λιγότερο απο 1000€ και κυμαίνεται στα 700-800€).
 • Η τιμή αγοράς είναι 0,55€/KWh με σύμβαση διάρκειας 25 ετών. Η τιμή αυξάνει κατά το 25% του πληθωρισμού ανά έτος. Παράλληλα, δεν μπορεί να είναι μικρότερη απο το 140% της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ). Αγοράζεται όλη η παραγωγή αλλά συμψηφίζεται με την κατανάλωση. Αν υπάρχει πιστωτικό υπόλοιπο κατατίθεται σε λογαριασμό.
 • Το 2013 θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σύστημα τελών ρύπων που θα οδηγήσει στην αύξηση κατά 30% των τιμολογίων της ΔΕΗ.

Καθώς ο πληθωρισμός για τα επόμενα 25 χρόνια δεν μπορεί να είναι γνωστός πρέπει να κάνουμε σενάρια για διάφορες τιμές. Θεωρούμε ότι διαθέτουμε μία μονοκατοικία 100 μ2 και εγκαθιστούμε σύστημα 4KW.

Kόστος

 • 4 x 4000€ = 16.000€
 • 500€ κόστος εργασιών.
 • 1% συντήρηση x 25 χρόνια: 4000€
 • Αλλαγή inverter και μικροεπισκευές: 1000€

Σύνολο: 21.500€

Παραγωγή

 • 1200 KWh/έτος για τα πρώτα 10 έτη και 1000 KWh/έτος για τα επόμενα 15 έτη ανά KW.
 • Τιμή αγοράς: 0,55€/KWh

Συνολικό έσοδο: 6600€ στα πρώτα 10 έτη και 8250€ στα υπόλοιπα 15. Σύνολικά, 2640€/έτος και 2200€/έτος για τα 4 KW.

Λαμβάνουμε υπόψη την μέγιστη τιμή της ΟΤΣ (καλοκαίρι 2008) που ήταν περίπου 0,1€/KWh. Με βάση αυτή ελέγχουμε για ποιό μέγεθος πληθωρισμού το 140% της ΟΤΣ στο τέλος της 25-ετίας είναι μεγαλύτερο απο την αντίστοιχη τιμή αγοράς (αποπληθωρισμένη). Το μέγεθος προκύπτει περίπου 8%.

Αν αφαιρέσουμε το 25% του πληθωρισμού κατά το οποίο αυξάνει η τιμή αγοράς της παραγώμενης ενέργειας κάθε χρόνο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε επιπλέον απώλεια εσόδων (λόγω πληθωρισμού) ίση με το 75% του πληθωρισμού κάθε χρόνο. Αν ο πληθωρισμός είναι Χ τότε η απώλεια εσόδων είναι το 0,75Χ/100. Άρα:

Συνολικό έσοδο: Σ[2640*[1- (0,75Χ/100)]*k] όπου k=0 εώς 9 (10 πρώτα έτη) και αντίστοιχα για τα επόμενα 15.

Πληθωρισμός – Έσοδο:

2% – 49.200€

3% – 44.100€

4% – 39.000€

5% – 33.900€

6% – 28.800€

7% – 23.700€

Όπως φαίνεται η επένδυση σε κάθε περίπτωση επιστρέφει τα λεφτά της. Αφαιρώντας το αρχικό κεφάλαιο μπορούμε να υπολογίσουμε το αντίστοιχο κουπόνι ομολόγου για την ίδια απόδοση:

Πληθωρισμός – Έσοδο  – Απόδοση – Αντίστοιχο κουπόνι 25-ετούς ομολόγου 22000€.

2% – 27.700€ – 5%

3% – 22.600€ –  4,1%

4% – 17.500€ – 3.2%

Με δεδομένη την πολιτική της ΕΚΤ για μακροπρόθεσμη σταθερότητα τιμών, είναι λογικό να αναμένεται χαμηλός μέσος πληθωρισμός σε περίοδο 25 ετών. Κατά συνέπεια τα σενάρια πληθωρισμού  2 – 4% είναι τα περισσότερο πιθανά. Σε αυτές τις περιπτώσεις η απόδοση της επένδυσης προσεγγίζει ή και υπερκαλύπτει τον τόκο που προσφέρει ένας μακροπρόθεσμος τίτλος αντίστοιχης διάρκειας, με πολύ μικρό ρίσκο.

Με άλλα λόγια, παρότι δεν μπορεί κάποιος να περιμένει ότι θα γίνει πλούσιος απο μία τέτοια επένδυση, η απόδοση της (σε συνδυασμό με το ενδεχόμενο ρίσκο) είναι αρκετά αξιόλογη και παράλληλα προφυλάσει απο τυχόν άνοδο των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος (λόγω τελών ρύπων ή/και αύξησης τιμής πετρελαίου/φυσικού αερίου). Σε κάθε περίπτωση η εγκατάσταση Φ/Β μπορεί να επιτρέψει στο σπίτι να ‘συντηρεί την εαυτό του’, υπό την έννοια ότι το έσοδο που θα δημιουργεί θα επαρκεί για την κάλυψη των εξόδων θέρμανσης, ηλεκτρικού, ύδρευσης κτλ μίας μέσης οικογένειας.