Σε προηγούμενο post αναφέρθηκα στα πλεονεκτήματα του κεφαλαιοποιητικού συστήματος και στο κόστος πιθανής υιοθέτησης του και μετάβασης σε αυτό. Ας δούμε αναλυτικότερα σήμερα την απόδοση του.

Με το τρέχων καθεστώς ένας μισθωτός στο ΙΚΑ προσφέρει (μαζί με τις εισφορές του εργοδότη) περίπου το 40% του μισθού του με σκοπό τη λήψη σύνταξης με ένα ποσοστό αναπλήρωσης περίπου 70%.

Στην περίπτωση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος θα δοκιμάσουμε δύο σενάρια. Ένα με εισφορές 20% του μισθού και ένα με εισφορές 40% του μισθού. Τα δεδομένα είναι τα εξής:

  • Το 10% των εισφορών παρακρατείται υπέρ του ‘Ταμείου Αλληλεγγύης Γενεών’ που χρηματοδοτεί την ομαλή μετάβαση στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα.
  • Οι μισθοί και οι εισφορές αυξάνουν κάθε χρόνο κατά το ύψος του πληθωρισμού.
  • Ο ατομικός λογαριασμός του μισθωτού έχει απόδοση μεγαλύτερη του πληθωρισμού. Οι υπολογισμοί μας γίνονται με βάση σενάρια επί της καθαρής απόδοσης του λογαριασμού του.
  • Ο εργαζόμενος λαμβάνει 14 μισθούς και συντάξεις το χρόνο.
  • Ο μισθός του είναι 1000€/μήνα.
  • Ο εργαζόμενος εργάζεται 35 έτη.
Ποσοστό Εισφοράς Εισφορά Καθαρή εισφορά μετά την αφαίρεση του 10% Σύνολο κεφαλαίου
20% 200 180 88200
40% 400 360 176400
Καθαρή Απόδοση 1% 2% 3% 4%
105000 126000 152360 185600
210000 252000 304700 371200

Τα σενάρια απόδοσης σύνταξης τα οποία θα δοκιμάσουμε είναι δύο:

  1. Συνολικό κεφάλαιο / 20 χρόνια / 14 μήνες ή
  2. 80% του συνολικού κεφαλαίου / 20 χρόνια / 14 μήνες + 20% ώς εφ’ άπαξ.

Το υπολοιπόμενο ποσό συνεχίζει να κεφαλαιοποιείται και να αποδίδει με σκοπό την αύξηση της σύνταξης κατά τον πληθωρισμό κάθε χρόνο και την κάλυψη τυχόν μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του εργαζόμενου. Σε περίπτωση που τελικά απαιτηθεί επιπλέον συνδρομή αυτή δίνεται απο το κράτος.

Απόδοση Σενάριο 1 (100%) Σενάριο 2 (100%) Ποσοστό αναπλήρωσης (1/2)
1% 375 750 37,5%/75%
2% 450 900 45%/90%
3% 544 1090 54%/109%
4% 663 1326 66%/133%
Σενάριο 1 (80% + 20%) Σενάριο 2 (80% + 20%) Ποσοστό αναπλήρωσης (1/2)
300/21000 600/42000 30%/60%
360/25200 720/50400 36%/72%
435/30472 870/60940 44%/87%
530/37120 1060/74240 53%/106%

Η διαφορά στην απόδοση είναι αρκετά σαφής απο τον παραπάνω πίνακα. Ακόμα και με 20% εφ’ άπαξ (50.000€) ο εργαζόμενος μπορεί να επιτύχει (στην περίπτωση ετήσιας πραγματικής απόδοσης 2%) 72% ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού του και εφ’ άπαξ ίσο με 360% του ετήσιου εισοδήματος του εφόσον αποδίδει σε εισφορές το 40% του εισοδήματος του.