Η ΤτΕ εξέδωσε δελτίο τιμών και συναλλαγών οικιστικών ακινήτων (το οποίο προκύπτει απο τα στοιχεία που συγκεντρώνουν τα πιστωτικά ιδρύματα που χρηματοδοτούν τις συναλλαγές μέσω δανείων). Τα βασικά σημεία είναι:

  • Μείωση τιμών 4% το 2009 έναντι αύξησης 1,7% το 2008
  • Η μείωση είναι μεγαλύτερη στα παλαιά ακίνητα (άνω των 5 ετών) έναντι των νεόδμητων. Συγκεκριμένα είναι 4,9% έναντι 2,4% κάτι που μπορεί να αποδωθεί στο γεγονός ότι τα νεόδμητα πωλούνται απευθείας απο τους κατασκευαστές οι οποίοι διατηρούν ρευστότητα και δυνατότητα να κρατούν τις τιμές ψηλά.
  • Η μείωση στην Αττική είναι μεγαλύτερη του μέσου όρου (5%) ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι ακόμα μεγαλύτερη (6,2%).
  • Η μείωση του συνολικού όγκου (τετραγωνικά μέτρα) είναι πολύ μεγάλη (41,2%) ακολουθώντας μία μείωση 23,5% του 2008.

Με βάση το απόθεμα απούλητων νεόδμητων ακινήτων, την μεγάλη αύξηση της ανεργίας και την μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών το 2010, την καθιέρωση του ΦΜΑΠ, την αύξηση των αντικειμενικών το 2011 και τέλος τη πολύ χαμηλή ροή νέων δανείων (και τη μεγάλη δυσκολία έγκρισης τους) είναι σαφές ότι η πορεία της αγοράς ακινήτων θα είναι παρόμοια τουλάχιστον και το 2010.

Είναι πιθανό τυχόν σταθεροποίηση των τιμών φέτος, σε συνδυασμό με την μεγάλη μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας (και αιτήσεων αδειών) να οδηγήσει σε σταδιακή ανάκαμψη το 2011 εφόσον υπάρξει ζήτηση απο το εξωτερικό για αγορά κατοικίας (εξοχικές κατοικίες) και αντιστροφή της τάσης της εσωτερικής οικονομίας. Η εξέλιξη των τιμών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και απο άλλους παράγοντες, οι κυριότεροι των οποίων είναι:

  • Η εξέλιξη των επιτοκίων των σταγαστικών δανείων που επηρεάζει τη διαθέσιμη ρευστότητα για αγορά/κατασκευή κατοικιών.
  • Οι πολεοδομικές εξελίξεις (εντάξεις νέων περιοχών στο σχέδιο) και
  • Το επίπεδο στο οποίο θα διαμορφωθούν τα ενοίκια των κατοικιών. Προφανώς η μείωση του λόγου τιμής προς ενοίκιο θα αυξήσει την απόδοση των κατοικιών και θα ωθήσει τις τιμές τους σε υψηλότερα επίπεδα.
Advertisements