Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που υπολογίζει το ελάχιστο ενεργειακό πλεόνασμα (EROI – Energy Received On Investment) που πρέπει να διαθέτει ένα καύσιμο προκειμένου η οικονομία να μπορεί να λειτουργήσει βιώσιμα στα τρέχοντα επίπεδα. Το αποτέλεσμα είναι περίπου 3:1 το οποίο δείχνει το πρόβλημα της (σταδιακής) αντικατάστασης του φτηνού πετρελαίου με άλλες εναλλακτικές.

Advertisements