Το capital δημοσίευσε ένα ενδιαφέρον άρθρο για την έκθεση των Ελληνικών τραπεζών στα ομόλογα του δημοσίου. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν στο τέλος του 2009 η έκθεση ήταν:

Τράπεζα Ομόλογα Κεφαλαιοποίηση Ίδια Κεφάλαια Haircut 20% Haircut 40%
ΕΤΕ 18 6 8,8 3,6 7,2
Eurobank 6,5 2,8 4,2 1,3 2,6
Alpha 2,8 2,8 3,8 0,6 1,2
Τράπεζα Πειραιώς 6,7 1,7 3,3 1,3 2,7

Όπως φαίνεται οι Ελληνικές τράπεζες έχουν κάποια διαθέσιμα ίδια κεφάλαια για να καλύψουν τις ζημιές (αν και το μεγαλύτερο μέρος είναι αποθεματικά και όχι μετοχικό κεφάλαιο). Τη στιγμή που θα γίνει η απομείωση οι τράπεζες θα πρέπει να βρούν την αντίστοιχη ρευστότητα ώστε να καλύψουν την μείωση της αξίας των ομολόγων που κατέχουν (και καταθέτουν ώς εγγύηση στην ΕΚΤ και σε άλλες τράπεζες για να λάβουν δάνεια). Θεωρητικά δηλαδή δεν κινδυνεύουν με άμεσο κλείσιμο αλλά θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν ΑΜΚ που στις περισσότερες περιπτώσεις υπερβαίνουν την κεφαλαιοποίηση τους (προφανώς η αξία των μετοχών μετά απο μία τέτοια ΑΜΚ θα βυθιστεί καθώς ο αριθμός τους θα διπλασιαστεί).  Συνολικά θα απαιτηθούν κεφάλαια ύψους 6,8 δις € (σε περίπτωση 20% απομείωσης ομολόγων) ή 13,6 δις € (σε περίπτωση 40% απομείωσης).

Προφανώς οι τράπεζες δεν μπορούν να ελπίζουν σε καμία κρατική βοήθεια εκείνη τη στιγμή αλλά μόνο στους βασικούς μετόχους τους και σε συγχωνεύσεις. Αυτή που φαίνεται να είναι σε καλύτερη θέση είναι η Alpha Bank η οποία θα μπορούσε να συγχωνευτεί με μία εκ των Eurobank, Πειραιώς ενώ η ΕΤΕ θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα. Το ερώτημα είναι αν ο Βαρδινογιάννης, Λάτσης, Βγενόπουλος διαθέτουν τη ρευστότητα ώστε να βοηθήσουν άμεσα τις τράπεζες σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Αν δεν μπορέσουν είναι πιθανό να δούμε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα (ή ένα μέρος του) να αλλάζει χέρια σε μία νύχτα.

Advertisements