Αναρτήθηκαν οι συμβάσεις δανεισμού της χώρας καθώς και το μνημόνιο. Απο τις συμβάσεις είναι σαφές ότι απαγορεύεται η μείωση του χρέους (απο την ανάγνωση μου προκύπτει και αντίστοιχη απαγόρευση για την επιμύκηνση του) οπότε μάλλον πρέπει να μπεί ένα τέρμα στις συζητήσεις για αναδιάρθρωση του χρέους μας. Παράλληλα, φαίνεται ότι δημιουργείται νομική δυνατότητα για διεκδίκηση ελληνικής περιουσίας σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής του πακέτου (αν και η σύμβαση ορίζει ότι τα δάνεια είναι χωρίς εξασφάλιση). Άλλα δεδομένα απο τη σύμβαση είναι:

  • Προβλέπεται προμήθεια 0,5% επί του συνολικού κεφαλαίου.
  • Ο τόκος είναι Euribor + 3% για τα 3 πρώτα χρόνια και +4% για τα επόμενα, ενω το υπερημερίας είναι επιπλέον 2%.

Όσο για το μνημόνιο είναι σαφές ότι τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι πολύ δυσκολα και ουσιαστικά θα έχουμε συνεχή μεταφορά εισοδήματος προς τους δανειστές μας καθώς προβλέπονται μέτρα όπως:

  • ‘Έκτακτη’ εισφορά στις επιχειρήσεις για τα έτη 2011,2012 και 2013.
  • Πράσινος φόρος.
  • Αύξηση αντικειμενικών (που πλέον θα διαμορφώσει υψηλότερα τεκμήρια για όσους μένουν σε τιμή ζώνης μεγαλύτερη απο 2800€).
  • Μεταφορά προϊόντων απο το χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ στον υψηλό.
  • Αυστηροποίηση τεκμηρίων.
  • Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα αναψυχτικά (!!!).
  • Μείωση επιδομάτων ανεργίας (αν συνδυαστεί και με τις μειώσεις στις αποζημιώσεις και τις συβάσεις μαθητείας/κλαδικές συμβάσεις αντί της συλλογικής σύμβασης τότε μάλλον μιλάμε για εντελώς νέα εργασιακά δεδομένα)