Με αφορμή μία συζήτηση θεώρησα ενδιαφέρον να γίνουν ορισμένοι πολύ απλοϊκοί υπολογισμοί για το κόστος ρεύματος στην Ελλάδα, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι απο το 2013 η ΔΕΗ θα πρέπει να πληρώνει για όλους τους ρύπους που παράγει.

Κατ’ αρχήν ας θεωρήσουμε ότι η τιμή του δικαιώματος ρύπων είναι ίση με 25€/τόνο Co2. Η απόδοση θα λάβει δύο τιμές (διαφορετικά σενάρια), 40% (για απλές μονάδες) και 55% (για μονάδες συνδυασμένου κύκλου). Παράλληλα, δε λαμβάνεται υπόψη τίποτα άλλο πέραν του κόστους καυσίμου και δικαιωμάτων ρύπων (όπως αποσβέσεις, συντήρηση, κόστος προσωπικού, λειτουργίας κτλ). Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στο κόστος παραγωγής ρεύματος απο φυσικό αέριο και πετρέλαιο (τα οποία έχουν μεγάλη συμμετοχή στην εθνική παραγωγή ενώ δεν υπάρχουν διαθέσιμα σημαντικά εγχώρια αποθέματα).

Φυσικό Αέριο

Η τιμή του spot φυσικού αερίου κυμαίνεται περίπου στα 4$/1000 cubic feet (περίπου 3,2€). Η καύση τους παράγει περίπου 55,6kg CO2 και απελευθερώνει 300 KWh. Με 40% απόδοση, προκύπτουν 120 KWh. Δηλαδή:

  • Κόστος καυσίμου: 0,027€/Kwh και
  • Κόστος ρύπων: 0,012€/Kwh

Με 55% απόδοση, προκύπτουν περίπου 170 ΚWh. Δηλαδή:

  • Κόστος καυσίμου: 0,019€/Kwh και
  • Κόστος ρύπων: 0,008€/Kwh

Σύνολο περίπου 0,04€/Kwh (για 40% απόδοση) ή περίπου 0,03€/Kwh (για 55% απόδοση), τα οποία εξάγωνται στο εξωτερικό είτε για την αγορά του Φ/Α, είτε για την αγορά των δικαιωμάτων ρύπων.

Πετρέλαιο

Θεωρώ ότι η τιμή του πετρελαίου που καίγεται είναι περίπου 0,3€/lt (ώς τιμή εισαγωγής). Ανα λίτρο παράγωνται περίπου 2,65 kg CO2 kαι 10 KWh. Με 40% απόδοση προκύπτουν 4 KWh και:

  • Κόστος καυσίμου: 0,075€/Kwh και
  • Κόστος ρύπων: 0,017€/Kwh

Με 55% απόδοση προκύπτουν 5,5 KWh και

  • Κόστος καυσίμου: 0,055€/Kwh και
  • Κόστος ρύπων: 0,012€/KWh

Σύνολο 0,092€/Kwh με 40% απόδοση ή περίπου 0,067€/Kwh. Με άλλα λόγια το βασικό κόστος παραγωγής ρεύματος απο πετρέλαιο προσεγγίζει ήδη το κόστος της οικιακής κιλοβατώρας (0,11€/Kwh) σε περίπτωση απόδοσης 40%.

Λιγνίτης

Με βάση στατιστικά της ίδιας της ΔΕΗ (τα οποία επιβεβαιώνουν και τα υπόλοιπα νούμερα) ο λιγνίτης παράγει περίπου 1,35 kg/Kwh. Επομένως το κόστος ρύπων είναι 0,034€/Kwh.

Συμπεράσματα

Η εισαγωγή των δικαιωμάτων ρύπων θα αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κόστος παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα (+0,034€/Kwh για την παραγωγή ενέργειας απο λιγνίτη η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 40% (εώς και 50%) της συνολική ηλεκτρικής παραγωγής). Η παραγωγή ενέργειας απο πετρέλαιο είναι δεδομένο ότι είναι ζημιογόνα με τις τρέχουσες τιμές πώλησης στα νοικοκυριά (ειδικά για γεννήτριες χαμηλών αποδόσεων) ενώ η (πολύ πιθανή) αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο και Φ/Α στο μέλλον απλά θα αυξήσει περισσότερο το κόστος ρεύματος.

Μία αύξηση 40% (με το κόστος ρύπων σταθερό) θα οδηγήσει το κόστος παραγωγής στα επίπεδα των 0,04-0,05€/Kwh για το φυσικό αέριο και 0,09-0,122€/Kwh για το πετρέλαιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη όλοι οι υπόλοιποι παράγοντες κόστους. Με αυτά τα δεδομένα η αύξηση της οικιακής κιλοβατώρας στα επίπεδα των 0,15€/Kwh που έχει προαναγγελθεί δε φαίνεται παράλογη. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι τα κόστη που αναφέρθηκαν είναι χρήματα που εξάγωνται στο εξωτερικό είναι σημαντικό να βρεθεί τρόπος να σταματήσει η εξάρτηση αυτή.

Με κόστος εγκατάστασης περίπου 4000€/KW για τα Φ/Β, ετήσια παραγωγή περίπου 1300Kwh και ένα λογικό χρόνο απόσβεσης 20 ετών προκύπτει τιμή 0,15€/Kwh, ίση με την μελλοντική τιμή της οικιακής ταρίφας. Δε φαίνεται παράλογο να προστεθεί ένα premium 0,05 – 0,1€/Kwh (για την αποφυγή της απώλειας συναλλάγματος) και να τεθεί feed in tarif 0,2-0,25€/KWh στα Φ/Β. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν η τρέχουσα τιμής αγοράς 0,32€/KWh δε φαίνεται ιδιαίτερα μεγάλη, ιδιαίτερα με βάση το γεγονός ότι έχουν πάψει οι επιδοτήσεις στις εγκαταστάσεις Φ/Β. Αν μάλιστα η τιμή των Φ/Β πάνελ ακολουθήσει την καθοδική της πορεία τότε σε μία πενταετία θα κοστίζουν περίπου 3000€/KW και το κόστος απόσβεσης θα κυμαίνεται στα 0,12€/Kwh με την ταρίφα αγοράς να είναι δυνατό να πέσει κάτω των 0,2€/Kwh και ουσιαστικά να είναι ανταγωνιστική της συμβατικής παραγωγής (τουλάχιστον απο πετρέλαιο).

Πηγές:

Natural Gas CO2: http://cdiac.ornl.gov/pns/faq.html

Diesel CO2: http://www.epa.gov/oms/climate/420f05001.htm