Η πιστωτική επέκταση συνέχισε την καθοδική της πορεία και τον Ιούλιο περιοριζόμενη στο 2% απο 2,4% τον Ιούνιο και 4,2% το Δεκέμβριο του 2009.

Ειδικότερα η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων είχε μία μικρή θετική ροή ύψους 161 εκ € αν και αυτή ουσιαστικά προερχόταν απο τον χρηματοπιστωτικό τομέα (αύξηση 8,7%), την ναυτιλία και άλλους. Τα βασικά τμήματα της Ελληνικής οικονομίας, δηλαδή το εμπόριο, η βιομηχανία, οι κατασκευές, ο τουρισμός είχαν απο αρνητική εώς πολύ μικρή επέκταση (τουρισμός 4%, βιομηχανία -2,2%, εμπόριο -1,8%).

Η χρηματοδότηση των ιδιωτών συνέχισε να είναι αρνητική (-258 εκ €) με τον ρυθμό να πέφτει στο 1,1%.

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε και τη χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων (θετική ροή 55 εκ €) συνολικά προκύπτει αρνητική ροή ύψους 42 εκ €. Οι επιχειρήσεις δηλαδή δεν έχουν κάποιο λόγο να ζητήσουν νέες χρηματοδοτήσεις ενώ οι ιδιώτες προσπαθούν να αποπληρώσουν τα υφιστάμενα δάνεια χωρίς να λαμβάνουν νέα μειώνοντας τελικά την κυκλοφορία χρήματος. Με δεδομένο τον υψηλό πληθωρισμό (που απαιτεί μεγαλύτερα ποσά για την εξυπηρέτηση των ίδιων αναγκών) είναι σφής ο καθοδικός κύκλος της οικονομίας καθώς δεν υπάρχει πιστωτική επέκταση ικανή να υποστηρίξει την ανάπτυξη της.

Advertisements