Μία νέα μελέτη για την κορύφωση της παραγωγής του άνθρακα (κάρβουνου) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παγκόσμια κορυφή σε ότι αφορά την ενεργειακή πυκνότητα (και όχι την ποσότητα σε τόνους) είναι άμεση και θα συμβεί το 2011. Η ενεργειακή πυκνότητα είναι αυτή που τελικά ενδιαφέρει καθώς αυτή προσδιορίζει και τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας απο τον άνθρακα (καθώς υπάρχουν πολλές κλάσεις άνθρακα απο τον ανθρακίτη εώς τον – ελληνικό – λιγνίτη).

Η μελέτη δε βασίζεται στους υπάρχοντες υπολογισμούς των αξιοποιήσιμων αποθεμάτων άνθρακα αλλά μόνο στα πραγματικά δεδομένα παραγωγής. Σε πολλές περιπτώσεις, παρότι τα αξιοποιήσιμα αποθέματα συνεχίζουν και είναι υψηλά, η παραγωγή παρουσιάζει μακροχρόνια μείωση. Παράλληλα, δε λαμβάνονται υπόψη αποθέματα τα οποία δε βρίσκονται σε παραγωγή, με κυριότερα παραδείγματα τα αποθέματα της Αλάσκας και του Ανατολικού άκρου της Ρωσίας. Κατά συνέπεια, τα αποτελέσματα της μελέτης έχουν περιθώριο σφάλματος αλλά σε κάθε περίπτωση υποδηλώνουν ότι εκτός και αν αυξηθεί η παραγωγή απο νέα (και απομακρυσμένα) αποθέματα η κορύφωση της παραγωγής σε ενεργειακό επίπεδο θα είναι κατα πάσα πιθανότητα άμεση.

Σε επίπεδο χωρών η κορύφωση της παραγωγής υπολογίζεται ώς εξής:

  • Κίνα: 2011
  • ΗΠΑ: 2015
  • Αυστραλία: 2042
  • πρωην ΕΣΣΔ: 1990
  • Νότια Αφρική: 2007
  • Ινδονησία: 2012

Η πρόβλεψη για την Κίνα υποστηρίζεται απο το γεγονός ότι ήδη η χώρα αυτή έχει καταστεί εισαγωγέας άνθρακα (παρότι κατέχει πολύ μεγάλα αποθέματα). Παράλληλα, με την εξαίρεση της Αυστραλίας και της αξιοποίησης της Αλάσκας απο τις ΗΠΑ φαίνεται ότι η διαθέσιμη προς εξαγωγή παραγωγή σύντομα θα μπεί σε καθοδική τροχιά. Ο συνδυασμός των παραπάνω γεγονότων θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση της φτηνής ηλεκτρικής ενέργειας απο άνθρακα.