Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επέβαλε πλαφόν στη συνολική ισχύ απο ΑΠΕ για τα έτη 2014 και 2020 (με την εξαίρεση των έργων fast-track, ενώ τα όρια θα εξετάζονται ανά διετία). Συγκεκριμένα τα νούμερα έχουν ώς εξής:

Είδος Εγκατάστασης 2014 (MW) 2020 (MW) Capacity Factor Ετήσια Παραγωγή (GWh)
Μικρά Υδροηλεκτρικά (<15 MW) 250 350 40% 1226
Μεγάλα Υδροηλεκτρικά (>15 MW) 3400 4300 25% 9417
Γεωθερμία 20 120 90% 946
Φ/Β 1500 2200 15% 2890
Εγκαταστάσεις αγροτών 500 750
Εγκατάστάσεις στις στέγες 200 350
Λοιπά Φ/Β 800 1100
Ηλιοθερμικά 120 250 ?? 438 (με 20% capacity factor)
Αιολικά 4000 7500 27% 17740
Βιομάζα 200 350 ?? 1840 (με 60% capacity factor)
Σύνολο 10990 17270 23% 34.500
Λιγνίτης (2005 για σύγκριση) 5228 70% 32.000

Σχόλια:

  • Είναι προφανές ότι παρότι η εγκατεστημένη ισχύς είναι αρκετά μεγάλη, η τελική παραγωγή ενέργειας λόγω χαμηλού cαpacity factor των τεχνολογιών θα είναι χαμηλή και λίγο μεγαλύτερη απο ότι η παραγωγή απο λιγνίτη. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας ότι οι περισσότερες λιγνιτικές μονάδες είναι χαμηλής απόδοσης (33%) και ότι αν αντικατασταθούν απο μονάδες συνδυασμένου κύκλου η απόδοση τους θα αυξηθεί στο 40-45% με ταυτόχρονη μείωση των εκπομπών CO2 στο μισό καθίσταται σαφές ότι είναι δυνατόν η παραγωγή απο λιγνίτη να φτάσει σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα, κοντά στα 40.000  GWh.
  • Η συνολική ισχύς των αιολικών φαίνεται αισιόδοξη, ιδιαίτερα με δεδομένο ότι το συνολικό τεχνικά εκμεταλεύσιμο αιολικό δυναμικό είναι της τάξεως των 11.000 – 14.000 MW ενώ στην ισχύ που έχει αποδωθεί περιέχονται και υπεράκτια αιολικά πάρκα. Παράλληλα, η εγκατεστημένη ισχύς αυτή τη στιγμή (κοντά στα 1.000 MW) υπολείπεται σε πολύ μεγάλο βαθμό του στόχου για το 2014 και απαιτούνται πολύ μεγάλα και γρήγορα βήματα για να καλυφθεί.
  • Η διαθέσιμη ισχύς για βιομάζα, ηλιοθερμικά και υδροηλεκτρικά είναι αρκετά μεγάλη και θα ήταν ευχής έργο αν αξιοποιηθεί.
  • Η ισχύς για Φ/Β είναι αρκετά υψηλή, ιδιαίτερα η διαθέσιμη προς χρήση απο τους αγρότες, η οποία πιθανώς να προωθεί την μετατροπή των αγροτών σε ‘ενεργειακούς εισοδηματίες’. Με δεδομένο ότι τα Φ/Β στις στέγες σε πολύ λίγες περιπτώσεις φτάνουν το μέγιστο των 10 KW (καθώς απαιτείται χώρος 100 – 150 τμ) η συνολική ισχύς των 350 MW επαρκεί για την εγκατάσταση τουλάχιστον 70.000 Φ/Β ισχύος 5 KW το καθένα με συνολικό κόστος 1 – 1,4 δις €.
  • Το συνολικό κόστος εγκατάστασης όλης της ισχύος των Φ/Β φτάνει τα 6,5 – 9 δις € (ενώ το κόστος της διαφοράς ισχύος 2014 με 2020 είναι 2 – 3 δις €). Ποσά που μπορούν να δικαιολογήσουν τη δημιουργία βιομηχανίας στην Ελλάδα.
  • Αν θεωρήσουμε κόστος αναβάθμισης 1 εκ €/MW το παραπάνω ποσό είναι κάτι παραπάνω απο αρκετό για την αναβάθμιση του συνόλου των λιγνιτικών μονάδων της χώρας σε συνδυασμένου κύκλου με χαμηλές εκπομπές CO2 (συνολικό κόστος λίγο παραπάνω απο 5 δις €). Το αποτέλεσμα θα ήταν η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στις 40.000 GWh (χωρίς αύξηση της απαιτούμενης ποσότητας λιγνίτη) και μείωση του παραγώμενου CO2/KWh:
Κόστς ανά KWh σε € GWh Συνολικό Κόστος (εκ. €) Διαφορά
0,034 32000 1090
0,022 32000 700 390
0,022 40000 880 200

Όπως φαίνεται μάλιστα η αύξηση της παραγωγής θα ήταν κατά ένα μεγάλο βαθμό αυτοχρηματοδοτούμενη καθώς σε βάθος 20ετίας θα προέκυπτε όφελος ύψους περίπου 4 δις € απο τη διαφορά στα δικαιώματα ρύπων. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το υψηλό άκρο της πρόβλεψης κόστους Φ/Β (9 δις €) τότε το υπολειπόμενο ποσό (9 δις € –  5 δις € κόστος εκσυγχρονισμού λιγνιτικών μονάδων = 4 δις €) επαρκεί και για την εγκατάσταση λιγνιτικής μονάδος τουλάχιστον 1700 MW στη Δράμα για την αξιοποίηση των αντίστοιχων κοιτασμάτων και την παραγωγή επιπλέον 10.000 GWh με επιπλέον κόστος λόγω ρύπων περίπου 220 εκ € (ουσιαστικά διατηρώντας το συνολικό κόστος ρύπων σταθερό με πολύ μεγαλύτερη όμως παραγωγή).

Συνολικά δηλαδή αντί της εγκατάστασης 2200 MW Φ/Β για την παραγωγή περίπου 3.000 GWh, είναι δυνατόν  να αναβαθμιστεί η παραγωγή ρεύματος απο λιγνίτη, να αξιοποιηθούν τα κοιτάσματα της Δράμας, να προστεθούν δηλαδή περίπου 18.000 – 20.000 GWh παραγωγής (καλύπτοντας πολύ μεγάλο μέρος των επιπλέον αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια) χωρίς καμία μεταβολή στο συνολικό κόστος CO2.

  • Αν προσθέσουμε την παραγωγή απο γεωθερμία, Φ/Β, ηλιοθερμικά και αιολικά μιλάμε για 22.000 GWh. Με το τρέχον κόστος των δικαιωμάτων ρύπων στην παραγωγή απο λιγνίτη (περίπου 0,034€/KWh) εξοικονομούνται περίπου 750 εκ € το χρόνο.