Ο ΔΕΣΜΗΕ ανέρτησε το μηνιαίο δελτίο παραγωγής απο ΑΠΕ για τον μήνα Αύγουστο. Είναι αρκετά διαφωτιστικό σε σχέση με την εξέλιξη της παραγωγής στην Ελλάδα και τις προοπτικές της, ιδιαίτερα σε συνδυασμό με το πρόσφατο πλαφόν που ορίστηκε απο το αρμόδιο Υπουργείο. Τα στοιχεία έχουν ώς εξής:

Είδος Εγκατάστασης Αύγουστος 2010 (MW) Αύγουστος 2010 παραγωγή (GWh) Capacity Factor Μέγιστο Capacity Factor Στόχος 2014 (MW)
Μικρά Υδροηλεκτρικά (<15 MW) 185,12 32,57 24,50% 70% 250
Φ/Β 99,25 1500
Αιολικά 963,39 148,82 22% 35% 4000
Βιομάζα 40,8 16,52 56,20% 200

* Δεν αναφέρω την παραγωγή απο Φ/Β καθώς η εκκαθάριση (και επομένως τα πραγματική νούμερα παραγωγής) γίνεται συγκεκριμένους μήνες του χρόνου.

Oρισμένα πρόχειρα συμπεράσματα:

  • Το capacity factor της παραγωγής, με την εξαίρεση της βιομάζας κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα μέχρι το 25% ενώ με βάση παλαιότερη παραγωγή το μέγιστο είναι κοντά στο 35%. Αυτό δείχνει την εποχικότητα της παραγωγής απο ΑΠΕ όπως υδροηλεκτρικά και αιολικά καθώς και το χαμηλό capacity factor που επιτυγχάνουν.
  • Η ισχύς των υδροηλεκτρικών φαίνεται ότι βρίσκεται αρκετά κοντά στο πλαφόν του 2014.
  • Το ίδιο δε συμβαίνει με τα αιολικά και τα Φ/Β. Η κάλυψη των προβλεπόμενων ορίων του 2014 απαιτεί την εγκατάσταση πολλαπλάσιας ισχύος σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Για παράδειγμα στα αιολικά απαιτείται η εγκατάσταση 1.000 MW κάθε χρόνο, τη στιγμή που η συνολική εγκατεστημένη ισχύς μετα βίας προσεγγίζει αυτό το νούμερο.

Είδος Εγκατάστασης

Αύγουστος 2010 (MW)

Αύγουστος 2010 παραγωγή (GWh)

Capacity Factor

Μέγιστο Capacity Factor

Στόχος 2014 (MW)

Μικρά Υδροηλεκτρικά (<15 MW)

185,12

32,57

24,50%

35,00%

250

Φ/Β

99,25

1500

Αιολικά

963,39

148,82

22%

70%

4000

Βιομάζα

40,8

16,52

56,20%

70,00%

200