Καθώς ο ΔΕΣΜΗΕ παρέχει μηνιαία δελτία παραγωγής απο ΑΠΕ είναι ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε ότι αφορά το capacity factor των διαφόρων ειδών ΑΠΕ.

Ο έλεγχος έγινε για τα αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά και βιομάζα με βάση το δελτίο Δεκεμβρίου 2009. Στο τέλος του 2009 η εγκατεστημένη ισχύς ήταν:

  • Αιολικά: 916 MW
  • Υδροηλεκτρικά: 183 MW
  • Βιομάζα: 40 MW

Προφανώς η εγκατεστημένη ισχύς της βιομάζας είναι μικρή για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων ενώ και τα υδροηλεκτρικά θα παρουσιάζουν αυξομειώσεις στην παραγωγή τους ανά έτος, ανάλογα με τις ετήσιες βροχοπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση ανά έτος τα συγκεντρωτικά στοιχεία για το capacity factor είναι:

  • Αιολικά: 25%
  • Υδροηλεκτρικά: 43%
  • Βιομάζα: 52%

Πολυ ενδιαφέρον επίσης είναι το διάγραμμα του capacity factor ανά μήνα για τις παραπάνω τεχνολογίες:

Αιολικά

Υδροηλεκτρικά

Βιομάζα

Όπως φαίνεται μόνο η βιομάζα παρουσιάζει υψηλό και σταθερό capacity factor (κοντά στο 50%).  Τόσο τα αιολικά, όσο και τα υδροηλεκτρικά παρουσιάζουν έντονη εποχικότητα και μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ανά μήνα. Τα υδροηλεκτρικά κυμαίνονται μεταξύ 20% εώς και 60% ενώ τα αιολικά απο 20% εώς οριακά πάνω απο το 30%. Σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι φαίνεται η παραγωγή τους να συμπληρώνει η μία την άλλη σε κάποιο βαθμό όπως φαίνεται στο συνδυασμό hydro/wind:

Συνδυασμός Hydro – Wind

Είναι πάντως σαφές απο το παραπάνω διάγραμμα ότι συνολικά η συνδυασμένη παραγωγή αιολικών – υδροηλεκτρικών:

  • Έχει συνδυασμένο ετήσιο capacity factor περίπου 35% (σε σχέση με το 70% των συμβατικών λιγνιτικών μονάδων). Κατά συνέπεια απαιτείται τουλάχιστον η διπλάσια εγκατεστημένη ισχύ για την αντικατάσταση συμβατικής μονάδας.
  • Παρουσιάζει σημαντική πτώση της παραγωγής (απο 40% σε 25%) τους καλοκαιρινούς μήνες. Με άλλα λόγια αν η χώρα βασίσει μεγάλο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος σε αυτές τις πηγές αυξάνει τον κίνδυνο αδυναμίας κάλυψης της (ούτως ή άλλως υψηλότερης) καλοκαιρινής ζήτησης.

Η παραγωγή απο Φ/Β σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στη εξομάλυνση της κατάστασης τους καλοκαιρινούς μήνες, τουλάχιστον τις ώρες της ηλιοφάνειας (η χρησιμότητα των ηλιοθερμικών μονάδω που παρέχουν αποθήκευση και παραγωγή ενέργειας και το βράδυ αρχίζει και γίνεται σημαντική).

Όπως φαίνεται πάντως οι αιολικές εγκαταστάσεις έχουν εγγυημένο capacity factor περίπου 20%, ενώ οι λιγνιτικές μονάδες λειτουργούν με c.f. κοντά στο 70%. Με άλλα λόγια 1 MW εγκατεστημένης λιγνιτικής ισχύος ισοδυναμεί με 3,5MW εγκατεστημένης αιολικής ισχύος. Κατα συνέπεια τα πλαφόν που έχουν τεθεί στις αιολικές εγκαταστάσεις για το 2014 και 2020 (4000MW και 7500MW) ισοδυναμούν με περίπου 1140MW και 2140MW λιγνιτικών μονάδων. Λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2020, οι αιολικές εγκαταστάσεις μπορούν να αντικαταστήσουν μόνο μικρό μέρος της εγκατεστημένης λιγνιτικής ισχύος.