Μία μελέτη απο την ΕΤΕ εξηγεί ότι ο δυνητικός ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας θα μειωθεί το 2011 στο 1,5% σε σχέση με το 3% της περιόδου 2000 – 2008. Παράλληλα εξηγεί ορισμένα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας τα οποία δεν επέτρεψαν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της στο διάστημα αυτό. Βασικό στοιχείο ήταν ότι οι κύριοι κλάδοι ανάπτυξης της οικονομίας ήταν το λιανικό/χονδρικό εμπόριο, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες χαμηλής προστιθέμενης αξίας, με μεγάλη εξάρτηση απο εισαγωγές και μικρό μέσο μέγεθος επιχειρήσεων με συνέπεια η αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων να κατευθυνθούν σε κλάδους που δεν ήταν ανταγωνιστικοί διεθνώς, ούτε προσέφεραν στην εισαγωγή εισοδήματος στην Ελλάδα.

Αξίζει η ανάγνωση της.

Advertisements