Μιας και είναι δεδομένο ότι οι υψηλές τιμές του πετρελαίου είναι εδώ για να μείνουν ενώ παράλληλα προβλέπεται συνεχή αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, είναι ευκαιρία να ελεγχθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου σε σχέση με τη Γερμανία. Τα περισσότερα απο τα παρακάτω στοιχεία προέρχονται απο την ΕΙΑ:

Ηλεκτρική Ενέργεια
Κατά κεφαλήν κατανάλωση ενέργειας (MWh)
2005 2006 2007 2008
Γερμανία 6,59 6,64 6,64 6,61
Ελλάδα 5,07 5,21 5,44 5,55
Πορτογαλία 4,37 4,5 4,58 4,52
Ισπανία 6,07 6,47 6,53 6,61
Ενέργεια ανά 1000$ ΑΕΠ (Mwh)
2005 2006 2007 2008
Γερμανία 0,23 0,22 0,21 0,19
Ελλάδα 0,24 0,23 0,23 0,18
Πορτογαλία 0,24 0,24 0,23 0,21
Ισπανία 0,26 0,25 0,24 0,2
Πετρέλαιο
Βαρέλια ανά κάτοικο
2005 2006 2007 2008
Γερμανία 11,72 11,92 10,93 11,4
Ελλάδα 14,5 15,17 15,34 14,6
Πορτογαλία 11,64 10,18 10,55 9,88
Ισπανία 14,54 14,35 14,54 13,95
Ποσοστό ΑΕΠ για Πετρέλαιο
2005 2006 2007 2008
Γερμανία 1,61 2,27 2,07 3,29
Ελλάδα 2,69 3,9 3,88 4,7
Πορτογαλία 2,57 3,08 3,23 4,47
Ισπανία 2,47 3,21 3,21 4,08

Όπως φαίνεται η ενεργειακή αποδοτικότητα όλων των οικονομιών σε επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας ανά μονάδα προϊόντος είναι σχετικά ταυτόσημη αν και η υψηλότερη συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Γερμανίας δείχνει ότι διαθέτει υψηλή απόδοση στην παραγωγή της.

Αντιθέτως, η κατανάλωση πετρελαίου στις χώρες του Νότου είναι υψηλή, ιδιαίτερα ανά μονάδα προϊόντος με (αρνητικό) πρωταθλητή την Ελλάδα. Μάλιστα η διαφορά της σε σχέση με τη Γερμανία (που ώς βιομηχανική χώρα θα έπρεπε να έχει υψηλή κατανάλωση) είναι περίπου 1,5-2 μονάδες παραπάνω. Αν μάλιστα προσθέσουμε και την κατανάλωση φυσικού αερίου και λάβουμε υπόψη μας ότι το κόστος αυτό είναι κόστος εισαγωγής προκύπτει ότι η Ελλάδα πληρώνει πάνω απο το 5% του ΑΕΠ της σε περιβάλλον υψηλών τιμών. Τόσο μεγάλο κόστος και εξαγωγή συναλλάγματος σε μία ήδη ελλειμματική εμπορικά χώρα είναι λογικό να δημιουργεί προβλήματα στη διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης, ειδικά εφόσον δεν είναι δυνατόν να αναληφθεί επιπλέον χρέος προκειμένου να πληρωθούν οι εισαγωγές αυτές. Με άλλα λόγια, η διατήρηση υψηλών τιμών πετρελαίου τα επόμενα χρόνια θα πλήξει ισχυρά την οικονομική ανάκμψη του Ευρωπαϊκού Νότου (ο οποίος βρίσκεται σε φάση οικονομικής στασιμότητας, μείωσης δημοσίων δαπανών και αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους του με αρνητική πιστωτική επέκταση).