Πρόσφατα βρήκα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας. Ουσιαστικά ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι παρότι η οικονομική ανάπτυξη της Ιαπωνίας την πρώτη δεκαετία του 2000 ήταν πολύ χαμηλή, αυτή πραγματοποιήθηκε σε ένα περιβάλλον μειούμενου εργατικού δυναμικού, κάτι το οποίο συνεπάγεται ότι η αύξηση της παραγωγικότητας ήταν ιδιαιτέρως υψηλή.

Αν κάποιος κοιτάξει τα στοιχεία για το εργατικό δυναμικό της Ελλάδας θα ανακαλύψει ότι αυτό ήταν:

  • 2000: 4611,9 χιλιάδες άτομα
  • 2005: 4846,4 χιλιάδες άτομα
  • 2010 (στοιχεία πρώτου και δεύτερου εξαμήνου): 5016,7 χιλιάδες άτομα.

Συνολικά, το εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 234,5 χιλιάδες άτομα (+5,1%) μεταξύ 2000 και 2005 και 170,3 χιλιάδες άτομα μεταξύ 2005 και 2010 (+3,5%). Την πρώτη πενταετία (πενταετία των Ολυμπιακών αγώνων) δηλαδή η αύξηση ήταν κοντά στο 1% κάθε χρόνο, ενώ τη δεύτερη έπεσε αρκετά κάτω απο το 1%, περίπου στο 0,7%. Η μείωση του διαθέσιμου δυναμικού είναι λογικό να δημιουργεί δυσχέρειες στην αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας και στην ανάπτυξη. Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε στοιχεία όπως:

  • Το γεγονός ότι τουλάχιστον 800.000 άτομα μισθοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα (ΔΕΚΟ) απο το δημόσιο.
  • Τη συνεχώς επιδεινούμενη σχέση εργαζόμενων προς συνταξιούχους με το αντίστοιχο οικονομικό βάρος (και χρέος) στο ασφαλιστικό σύστημα.
  • Το δεδομένο ότι η Ελληνική οικονομία είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό προσανατολισμένη στις υπηρεσίες, ένας τομέα που δεν μπορεί να προσφέρει το ίδιο εύκολη βελτίωση παραγωγικότητας όπως η αυτοματοποιημένη παραγωγή στις βιομηχανίες.

Τα παραπάνω είναι επιπλέον επιβαρυντικοί παράγοντες για την οικονομική κατάσταση της χώρας. Με αυτά τα δεδομένα η αύξηση της παραγωγικότητας προϋποθέτει τη σημαντική βελτίωση του δημόσιου τομέα (με αύξηση της μηχανοργάνωσης και μείωση της γραφειοκρατίας) καθώς και τον προσανατολισμό της οικονομίας σε τομείς οι οποίοι μπορούν να αυτοματοποιηθούν και να προσφέρουν άμεσα αποτελέσματα. Ένα θετικό (κατα μία έννοια) στοιχείο είναι το μεγάλο διαχρονικά ποσοστό ανεργίας (περίπου 500.000 άτομα ήταν άνεργα ανα πάσα στιγμή καθόλη τη δεκαετία) το οποίο προσφέρει μία αρκετά μεγάλη δεξαμενή εργαζόμενων για την ανάπτυξη της οικονομίας.

Advertisements