Τα τελευταία στοιχεία απο το εμπορικό ισοζύγιο είναι αρκετά θετικά. Συνολικά διαφαίνεται μία στροφή προς τις αγορές του εξωτερικού απο τους συντελεστές της εγχώριας παραγωγής (σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται και στην πτώση της εγχώριας ζήτησης) ενώ παράλληλα οι εισαγωγές έχουν γκρεμιστεί οδηγώντας σε σημαντική βελτίωση το ισοζύγιο (ένας απο τους συντελεστές του ΑΕΠ).

Πιο συγκεκριμένα ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) του Δεκεμβρίου 2010 παρουσίασε αύξηση 7,1% με μείωση στην εγχώρια αγορά κατά 4,1% αλλά αύξηση στην εξωτερική αγορά κατά 36,8% (!!) με την αύξηση να αποδίδεται στην ανάπτυξη των εργασιών του κλάδου των μεταποιητικών βιομηχανιών.

Παράλληλα, οι νέες παραγγελίες προς τη βιομηχανία το Δεκέμβριο παρουσίασαν πτώση 6,5%. Αυτή όμως αποδίδεται στην μείωση κατά 19,4% των παραγγελιών απο την εγχώρια αγορά ενώ η εξωτερική αγορά παρουσίασε αύξηση κατά 12,8%.

Σύμφωνα με την ΤτΕ το Δεκέμβριο το ισοζύγιο τρεχουσων συναλλαγών παρουσίασε πτώση κατά 38,5% (!!) ή κατά 1.184 εκ. €. Η βελτίωση αυτή προέρχεται απο την μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Οι εισπράξεις απο εξαγωγές αγαθών πλήν καυσίμων και πλοίων έμειναν αμετάβλητες (αν και αν προστεθούν τα καύσιμα οι εισπράξεις παρουσίσαν αύξηση κατά 27,2%). Συνολικά το 2010 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 1,8 δις € (6,9%) μειωμένο στα 24 δις € ή 10,5% (2009: 11%). Η μείωση άρχισε να εμφανίζεται απο το δεύτερο εξάημνο και μετά. Το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά 2,5 δις € με τις εισαγωγές εκτός καυσίμων και πλοίων να μειώνονται κατά 3,9 δις € ή 12,6%.

Αν κάποιος παρακολουθήσει την μηνιαία εξέλιξη του εμπορικού ισοζυγίου θα δεί ότι το τελευταίο τετράμηνο του 2010 έχουμε μία εκρηκτική βελτίωση του με τις εισαγωγές να διατηρούν το διψήφιο ποσοστό μείωσης τους (σύνολο -21,1% στο έτος) ενώ οι εξαγωγές παρουσίσαν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης (21,1% Αύγουστο, – 11,4% Σεπτέμβριο, 24,6% Οκτώβριο, 37,9% Νοέμβριο, 21,6% Δεκέμβριο) αν και συνολικά στο έτος κινήθηκαν αρνητικά κατά 18,2%.

Όλα τα στοιχεία δείχνουν επιτάχυνση της βελτίωσης του εμπορικού ισοζυγίου μετά το δεύτερο τρίμηνο του 2010, ωθούμενο απο την μείωση της εγχώριας ζήτησης, τις υψηλές τιμές πετρελαίου (που μάλλον επέτρεψαν την αύξηση των εξαγωγών καυσίμων) και το σταδιακό προσανατολισμό της βιομηχανίας προς τις αγορές εξωτερικού (ίσως και λόγω ανάγκης). Η μείωση των εισαγωγών με δεδομένες τις εξελίξεις στην εγχώρια ζήτηση είναι σχετικώς σίγουρη, μένει να δούμε την εξέλιξη των εξαγωγών μέσα στο 2011, ιδιαίτερα μέσα στο περιβάλλον χαμηλής πιστωτικής επέκτασης της χώρας. Αν η βελτίωση συνεχιστεί με αυτούς τους ρυθμούς μπορεί να προσφέρει (μαζί με την ενίσχυση του τουρισμού φέτος) την πρώτη ύλη για την αντιστροφή της πορείας της οικονομίας μέσα στο 2011 και την έξοδο της απο την ύφεση.