Φαίνεται ότι η αύξηση των εξαγωγών τους τελευταίους μήνες έχει αρχίσει να εμφανίζεται και στην παραγωγή της βιομηχανίας (δεν είναι δηλαδή απλώς μία οδός αξιοποίησης τυχόν αποθεμάτων). Έτσι τον Ιανουάριο ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 13,9%. Ειδικότερα η αύξηση οφειλόταν στην ανάπτυξη των ορυχείων – λατομείων κατά 5,6% και της μεταποιητικής βιομηχανίας κατά 14%.

Μάλιστα το μεγαλύτερο ποσοστό της αύξησης προήλθε απο τη ζήτηση στο εξωτερικό καθώς η εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 5% ενώ η εξωτερική κατά 39,3%!