Η πιστωτική επέκταση του ιδιωτικού τομέα συνέχισε την καθοδική του πορεία και το Φεβρουάριο:

  • Επιχειρήσεις: Θετική ροή 278 εκ €, ετήσιος ρυθμός 0,9% (Ιανουάριος 2011: 1,0%, Δεκέμβριος  2010: 1,1%).
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες: Αρνητική ροή 16 εκ €, ετήσιος ρυθμός 0% (Ιανουάριος 2011: 0,2%).
  • Ιδιώτες: Αρνητική ροή 140 εκ €, ετήσιος ρυθμός -1,6% (Ιανουάριος 2011: -1,4%, Δεκέμβριος 2010: -1,3%).

Φαίνεται δυστυχώς ότι δεν έχει ακόμα ανακοπεί η μείωση στη ζήτηση δανείων απο τον ιδιωτικό τομέα αλλά αντιθέτως αυτή αυξάνεται. Με δεδομένη τη συμμετοχή της κατανάλωσης στο ΑΕΠ (70%), την μικρή συμμετοχή των εξαγωγών και τη δημοσιονομική προσαρμογή πολύ δύσκολα θα υπάρξει ουσιαστικά αντιστροφή της ύφεσης αν δεν σταθεροποιηθεί και κινηθεί σε θετικούς ρυθμούς η πιστωτική επέκταση.