Ένα πραγματικά εξαιρετικό κείμενο πάνω στα σοβαρά προβλήματα με κορύφωση της παραγωγής των βασικών resources της ανθρωπότητας (υδρογονάνθρακες, μέταλλα, τρόφιμα, κλίμα) στο άμεσο διάστημα, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού και την αλματώδη οικονομικη ανάπτυξη του BRIC block. Really worth a read!