Η ΕΛΣΤΑΤ δημοσίευσε στοιχεία για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας και για το Φεβρουάριο του 2011. Τα αποτελέσματα έχουν ώς εξής (τα νούμερα είναι χωρίς πετρελαιοειδή):

  • Μείωση των εισαγωγών το Φεβρουάριο στα 2.644 εκ € από 3102 εκ € και συνολικά για το πρώτο δίμηνο στα 5118 εκ € από 6162 εκ €.
  • Αύξηση των εξαγωγών το Φεβρουάριο στα 1180 εκ € από 1019 εκ € και συνολικά για το πρώτο δίμηνο στα 2336 εκ € από 1944 εκ €.
  • Αν εξετάσουμε τα στοιχεία με βάση την προέλευση των εισαγωγών/εξαγωγών θα δούμε ότι η βελτίωση προέρχεται απο το ενδοκοινοτικό εμπόριο καθώς το εμπόριο με τις τρίτες χώρες δεν παρουσιάζει θετικές μεταβολές.

Το γεγονός ότι η βελτίωση προέρχεται ουσιαστικά μόνο απο το ενδοκοινοτικό εμπόριο δείχνει τη βελτίωση των όρων εμπορίου με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Η βελτίωση αυτή δε φαίνεται να επεκτείνεται στον εξωτερικό κόσμο, είτε λόγω των προϊόντων που παρέχει η Ελλάδα, είτε λόγω των χαρακτηριστικών της εξωτερικής ζήτησης, σε συνδυασμό με τη συναλλαγματική ισοτιμία του Ευρώ. Συνολικά πάντως η βελτίωση είναι περίπου 200 εκ € σε εξαγωγές και 500 εκ € στις εισαγωγές τον μήνα ή διαφορετικά 700 εκ €/μήνα συνολικά. Βέβαια, η μείωση των εισαγωγών έχει ώς αποτέλεσμα και μείωση (σε μικρότερο ποσοστό) της τελικής κατανάλωσης ενώ ένα μέρος σίγουρα προέρχεται και απο μειωμένες επενδύσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική οικονομία έχει πιθανότατα μία θετική ροή κοντά στα 500 εκ €/μήνα απο τις εμπορευματικές της συναλλαγές, τουλάχιστον τους δύο πρώτους μήνες του 2011. Αν η ροή αυτή συνεχιστεί τότε μιλάμε για συνολικό θετικό αποτέλεσμα κοντά στα 5 – 6 δις € ετησίως, δηλαδή 2 – 2,5% του ΑΕΠ. Αν συνδυαστεί με την αύξηση των τουριστικών εσόδων φέτος τότε είναι πιθανό ο εξωτερικός τομέας να προσφέρει μία βελτίωση 3 – 4% του ΑΕΠ αν και το τελικό νούμερο εξαρτάται απο την κίνηση των τιμών του πετρελαίου μέσα στο έτος. Το τελικό αποτέλεσμα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο την μείωση στους υπόλοιπους συντελεστές του ΑΕΠ (ιδιωτική κατανάλωση, επενδύσεις, δημόσιες δαπάνες) αλλά δε φαίνεται πλέον υπερβολική η ελπίδα της σημαντικής βελτίωσης του οικονομικού αποτελέσματος μετά το καλοκαίρι (λόγω της εισόδου του τουριστικού συναλλάγματος) και της σταδιακής εξόδου απο την ύφεση εώς ίσως και τη σταθεροποίηση της οικονομίας.

Ουσιαστικά συμπεράσματα θα προκύψουν απο τα στοιχεία του ΑΕΠ και των εξωτερικών συναλλαγών για το πρώτο τρίμηνο του έτους καθώς και απο την κίνηση των τουριστικών συναλλαγών τον Μάϊο. Θετικό στοιχείο είναι η πρόθεση μείωσης των ακτοπλοϊκών εισητηρίων (μέσω κατάργησης φόρων τρίτων) καθώς και η μειωμένη επιβάρυνση ΦΠΑ στα τουριστικά καταλύματα (που έχει θεσμοθετηθεί απο το 2010).