Μία εξαιρετική τεχνική ανάλυση του δημοσίου ελλείμματος στις ΗΠΑ μετά την κρίση του 2007-2008 και κατα πόσο προέκυψε απο επιλογές της κυβέρνησης ή απλώς απο τους αυτόματους σταθεροποιητές. Καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τα στοιχεία αυτά όταν εξετάζουμε την πορεία του Ελληνικού ελλείμματος εν μεσω ύφεσης.