Η Fed του San Fransisco εξέδωσε ένα economic letter πάνω στις συνέπειες της μεγάλης ύφεσης του 2008 στην οικονομία. Τα συμπεράσματα είναι ότι:

  • Το net worth των νοικοκυριών βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλότερα απο τα επίπεδα πριν την κρίση (η απώλεια συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στα 7,5 τρις $) κάτι που τα οδηγεί σε συνέχιση της αποταμίευσης (αύξηση στο 6% απο το 2%) και μείωση χρέους (το debt outstanding βρίσκεται 600 δις $ χαμηλότερα απο την κορυφή του).
  • Η πραγματική (αντί για ονομαστική) κατανάλωση ανα άτομο είναι ακόμα 1,6% κάτω απο τα επίπεδα πριν την κρίση.
  • Η πραγματική απώλεια προσωπικής κατανάλωσης απο την κρίση (σε σχέση με το trend πριν την κρίση) φτάνει τα επίπεδα των 7356$ ανα άτομο σε δολάρια του 2005.

Η απώλεια με άλλα λόγια στη συνολική οικονομία έφτασε τα 2,3 τρις $ σε δολάρια 2005 (ακόμα μεγαλύτερη σε ονομαστικές τιμές) παρότι υπήρξε δημοσιονομικό πακέτο ύψους 1 τρις $ και ενεργοποιήθηκαν οι αυτόματοι σταθεροποιητές στο δημόσιο προϋπολογισμό. Τα μεγέθη αυτά δείχνουν την κλίμακα της οικονομική κρίσης και αποδεικνύουν παράλληλα ότι η μείωση της ζήτησης ήταν τόσο μεγάλη που τα δημοσιονομικά πακέτα στήριξης ήταν απλά πολύ μικρά ώστε να καλύψουν την απώλεια ρευστότητας στην οικονομία.

Η αύξηση της ανεργίας στην Αμερικανική οικονομία τους τελευταίους μήνες είναι ένας απο τους δείκτες που δείχνουν ότι η ανάκαμψη κινδυνεύει. Το QE2 έπρεπε να είχε πάρει την μορφή κυβερνητικών δαπανών αντί ενός αποτυχημένου νομισματικού πειράματος ενώ αυτό που είναι απαραίτητο σε αυτή τη φάση είναι επιπλέον επέκταση του δημοσίου ελλείμματος (με άμεσες δημόσιες δαπάνες) και όχι μείωση του όπως είναι ο στόχος της Αμερικανικής κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Δυστυχώς τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής θα φανούν στο επόμενο διάστημα και θα είναι αρνητικά.

Ένας ακόμα τρόπος να φανεί η απώλεια προϊόντος και η απαιτούμενη είσοδος ρευσότητας/δαπανών στην οικονομία είναι η διαφορά μεταξύ του δυνητικού και πραγματικού προϊόντος. Στις αρχές του 2011 η διαφορά αυτή ήταν άνω των 700 δις $ ενώ η απόσταση είναι η μεγαλύτερη ποτέ:

Παρακάτω φαίνονται η διαφορά στην ατομική κατανάλωση και ορισμένα διαγράμματα για το net worth, personal savings rate και debt outstanding των νοικοκυριών.