Το The Oil Drum παρουσίασε σε δύο συνέχειες (άρθρο 1 & άρθρο 2) μία εξαιρετική ανάλυση βασισμένη στη θερμοδυναμική για τις δυνατότητες συνεχούς επέκτασης του ανθρώπινου πολιτισμού με το τρέχων ρυθμό της εκθετικής αύξησης της οικονομικής δραστηριότητας και της χρήσης των φυσικών και ενεργειακών πόρων. Γίνεται κάτι παραπάνω απο σαφές ότι η διαδρομή που ακολουθεί η ανθρωπότητα είναι αδιέξοδη ενώ παράλληλα δεν έχει πραγματικό νόημα η θρησκευτική πίστη στις δυνατότητες της ‘ανθρώπινης ευφυίας’ να ξεπερνάει τα εμπόδια. Πραγματική λύση είναι η διαμόρφωση μίας ‘steady-state’ κατάστασης με σταθερό πληθυσμό και βέλτιστη, ανακυκλώσιμη χρήση των πόρων του περιβάλλοντος.