Τα νέα για την πιστωτική επέκταση τον Ιούλιο ήταν σχετικά μοιρασμένα. Τα νοικοκυριά συνεχίζουν να μειώνουν το δανεισμό τους με αρνητική ροή χρηματοδότησης κοντά στο 0,5 δις € και μείωση της επέκτασης στο -2,7% (απο -2,5% τον Ιούνιο). Παρόμοια κίνηση είχε και ο δανεισμός των ελεύθερων επαγγελματιών με μείωση 50 εκ. € και διαμόρφωση της επέκτασης στο -4% (απο -3,4%). Απο την άλλη οι επιχειρήσεις είχαν θετική ροή χρηματοδότησης 564 εκ € με αύξηση της επέκτασης στο 0,6%. Φαίνεται ότι οι τομείς της οικονομίας έχουν ώς ένα βαθμό αποκτήσει διαφορετικές δυναμικές με τον επιχειρηματικό κλάδο να επεκτείνεται ενώ τα νοικοκυριά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες συνεχίζουν την αποταμίευση τους.

Σε επίπεδο κλάδων η αύξηση του τραπεζικού δανεισμού απο τις επιχειρήσεις είναι στοχευμένη στους κλάδους της βιομηχανίας και του ηλεκτρισμού.