Σε συνέχεια του άρθρου για το Ελληνικό balance sheet recession είναι ενδιαφέρουσα η εξέταση της διαχρονικής σχέσης των καταθέσεων νοικοκυριών και επιχειρήσεων με τα δάνεια τους απο την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη. Απο τα στοιχεία της ΤτΕ λοιπόν προκύπτουν τα εξής (στα δάνεια οι ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα καταμετρώνται ενιαία ενώ στις επιχειρήσεις προσμετρήθηκαν μόνο οι μη χρηματοπιστωτικές):

Νοικοκυριά

Επιχειρήσεις

Όπως φαίνεται η σχέση καταθέσεων προς δάνεια των νοικοκυριών επιδεινώθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ανάμεσα στο 2001 με το 2005 πέφτωντας απο το 4 κάτω απο το 2. Με δεδομένο ότι οι τόκοι των δανείων είναι χοντρικά λίγο παραπάνω απο το διπλάσιο των καταθέσεων, απο το 2005 και μετά, τα νοικοκυριά ήταν καθαρά ελλειμματικά σε τόκους ενώ την προηγούμενη περίοδο η σχέση τους με το τραπεζικό σύστημα τους παρείχε καθαρό εισόδημα. Υπό μία έννοια είχαμε μία, οικειοθελή, μεταφορά εισοδήματος απο τα νοικοκυριά στις τράπεζες. Παράλληλα, απο το 2006 φαίνεται ότι υπήρξε κόπωση των νοικοκυριών με τη μόχλευση τους να σταθεροποιείται. Η επιπλέον μείωση το 2010 πιθανότατα οφείλεται σε μετανάστευση καταθέσεων καθώς το υπόλοιπο χρηματοδότησης ούτως ή άλλως μειώθηκε. Σε συνδυασμό λοιπόν με την μείωση του εισοδήματος, την πτώση των τιμών ενεργητικού (ακίνητα, μετοχές, αυτοκίνητα κτλ) και τη γενικότερη μεταβολή του καταναλωτικού προτύπου της Ελληνικής κοινωνίας η κόπωση αυτή των νοικοκυριών αναμένεται να συνεχίσει και να ενταθεί με ανάλογες συνέπειες στη ζήτηση και την πιστωτική επέκταση.

Οι επιχειρήσεις απο την άλλη παρουσίασαν μία σχετικά σταθερή πορεία όλο αυτό το διάστημα με σταδιακή περαιτέρω αύξηση του δανεισμού τους σε σχέση με τις καταθέσεις τους (η αύξηση της σχέσης το 2010 πιθανώς να οφείλεται και σε μετανάστευση καταθέσεων των επιχειρήσεων). Τουλάχιστον στη σχέση αυτή δε φαίνεται να υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη ανισορροπία αν και θα πρέπει να ελεγχθεί το γενικότερο net worth τους.

Είναι πάντως αξιοπερίεργο ότι τα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων για τις δύο αυτές κατηγορίες (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) είναι ουσιαστικά παρόμοια μετά το 2006 και φαίνεται μία αντίθετη σχέση στην επέκταση του δανεισμού. Τα νοικοκυριά σταμάτησαν την επέκταση τους το 2006, τη χρονική περίοδο που ξεκίνησε η επέκταση των επιχειρήσεων. Πιθανότατα απο το χρονικό σημείο αυτό και μετά οι παροχές σε χρήμα των επιχειρήσεων (στους μετόχους/εργαζομένους/προμηθευτές;) αυξήθηκαν χωρίς αντίστοιχη αύξηση των καταθέσεων.

Advertisements