Απο ότι φαίνεται η ανάπτυξη στην Κίνα που τροφοδοτείται απο την αύξηση της ζήτησης για κατοικία και γενικότερα το κατασκευαστικό κλάδο έχει μπεί σε καθοδική τροχιά. Σε συνδυασμό με την αρνητική πορεία της Ευρωπαϊκής οικονομίας και την αναιμική ανάκαμψη των ΗΠΑ, το 2012 πιθανότατα θα είναι μία αρκετά δύσκολη χρονιά για την Κίνα. Πιθανή στήριξη μπορεί να προκύψει από μείωση στις τιμές των εμπορευμάτων/ενέργειας (λόγω μειωμένης ζήτησης) και απο ένα νέο πακέτο δημοσιονομικής στήριξης εκ μέρους της κεντρικής κυβέρνησης (αν και δεν είναι αρκετά σαφής η οικονομική κατάσταση των τοπικών κυβερνήσεων και η ανάγκη στήριξης τους στο άμεσο μέλλον λόγω μειωμένων εσόδων/πωλήσεων γής).