Μία εξαιρετική ομιλία του προέδρου της Federal Reserve of San Fransisco στην οποία κάνει ανασκόπηση της πιστωτικής κρίσης από το 2008, καταδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικονομία των ΗΠΑ (η περιγραφή του είναι πολύ κοντά στη λογική του balance sheet recession) και τέλος εξηγεί τις προσπάθειες της Fed (μηδενικά επιτόκια, LSAP, ZIRP long-term path) με κριτική διάθεση στην πολιτική αντιπαράθεση που αφορά την μακροπρόθεσμη μείωση των δημοσίων ελλειμμάτων (είναι αρκετά σαφής ότι απαιτείται ενίσχυση της οικονομίας εκ μέρους του US Treasury). Η διαφορά στη λογική της Fed από της ΕΚΤ είναι πολύ μεγάλη, ίσως και λόγω του γεγονότος ότι η Fed έχει ξεκάθαρο dual mandate (σταθερές τιμές και πλήρης απασχόληση).

Advertisements