Η ΕΚΤ ανακοίνωσε και το allotment της δεύτερης τριετούς πράξης παροχής ρευστότητας. Το συνολικό μέγεθος είναι 529,5 δις € ενώ υπήρξαν προσφορές απο 800 συνολικά τράπεζες. Το τελευταίο δείχνει ότι το στίγμα απο τη χρήση της πράξης είναι μικρό (ή ότι οι ανάγκες ρευστότητας είναι πολύ πιεστικές).

Η δική μου πρόβλεψη ήταν για ζήτηση 350 – 450 δις €. Βασιζόταν στη διατήρηση του MRO στα συνήθη μεγέθη. Αντιθέτως, το τελευταίο ήταν μόνο 29,5 δις €, σε αντίθεση με το προηγούμενο ύψους 166,5 δις €. Υπάρχει λοιπόν μία μεγάλη μεταφορά ρευστότητας απο το MRO (εβδομαδιαίο) στο LTRO. Λόγω settlement mismatch μάλιστα μεταξύ MRO και LTRO, η ΕΚΤ έχει εκτελέσει μία ημερήσια πράξη (με settlement στις 1/3, ίδιο με του LTRO) ύψους 134 δις €. Αν αυτά αφαιρεθούν απο τη συνολική ρευστότητα του LTRO, προκύπτει ένα νούμερο κοντά στα 400 δις €, χαμηλότερο απο την πλειοψηφία των εκτιμήσεων για ζήτηση 450 δις €.

Στις 1/3 έχουμε και λήξη δύο LTRO συνολικού ύψους 88,3 δις € ενώ το τριμηνιαίο LTRO (με settlement στις 1/3) ήταν μόνο 6,5 δις €.  Έτσι η νέα ρευστότητα που πιθανότατα δημιουργήθηκε είναι κοντά στα 313 δις €, επαρκής για την αποπληρωμή των υπόλοιπων λήξεων του 2012 (τραπεζικού δανεισμού), την μείωση του ELA (πχ Ιρλανδία με χρήση των νέων πιο χαλαρών κανόνων για collateral) και carry trade (μεταξύ 50 – 100 δις €). Ένα ερώτημα είναι οι λήξεις 44 δις € σε LTRO μέσα στον Μάρτιο και αν θα ανακυκλωθούν. Αν δεν ανακυκλωθούν τότε θα έχουμε μειωμένη νέα ρευστότητα καθώς οι τράπεζες απλώς θα προτίμησαν να αυξήσουν τη λήξη του δανεισμού τους απο την ΕΚΤ παρά να εμπλακούν σε έντονο carry trade. Πιθανώς πολλά να εξαρτηθούν και απο την έκβαση του Ελληνικού ζητήματος (PSI, πληρωμή ή όχι CDS, νέο δάνειο κτλ).

* Αναλυτικά οι πράξεις της ΕΚΤ

Advertisements