Η ΕΚΤ δημοσίευσε το weekly statement για τις 2 Μαρτίου, το πρώτο μετά το δεύτερο LTRO. Ορισμένα σχόλια:

  1. Η καθαρή αύξηση του δανεισμού είναι 310,5 δις €.
  2. Υπάρχει σημαντική μείωση στις πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια με μείωση του ποσού στην πράξη 84 ημερών απο 50,7 δις $ σε 14,5 δις $. Κάτι τέτοιο σηματοδοτεί μείωση των πιέσεων στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος σε δολάρια. Το συνολικό ποσό πάντως συνεχίζει να μην είναι αμελητέο ενώ το επιτόκιο δείχνει να αυξήθηκε σε σχέση με προηγούμενες πράξεις (0,62% απο 0,59%) και παραμένει υψηλότερο απο τα αντίστοιχα Libor rates. Πιθανότατα πλέον μόνο συγκεκριμένες τράπεζες (συγκεκριμένων χωρών;) συνεχίζουν να έχουν πρόβλημα πρόσβασης σε χρηματοδότηση απο τη διατραπεζική.
  3. Υπήρξε μία πολύ μεγάλη αύξηση στα ‘Deposits related to margin calls’ κατά 14,2 δις €. Κάτι τέτοιο δείχνει ότι το collateral που έχει δοθεί στην ΕΚΤ είναι χαμηλής ποιότητας και υπήρξε σημαντική μείωση στo market value εντός των προηγούμενων ημερών, με συνέπεια μεγάλα margin calls. Πρόκειται για ένα νούμερο στο οποίο θα πρέπει να δοθεί προσοχή στο επόμενο διάστημα καθώς θα είναι δείκτης της καλής λειτουργίας του νομισματικού καναλιού (καθώς αν υπάρχουν μεγάλα margin calls τότε τα ποσά αυτά θα είναι δεσμευμένα στα αντίστοιχα deposits και δε θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απο τις τράπεζες για άλλους σκοπούς). Κατά μία έννοια σηματοδοτεί μία μεγάλη αύξηση στο effective lending rate με το οποίο δανείζονται οι τράπεζες στις οποίες έγινε το margin call.

Επιπλέον, το τελευταίο MRO (7/3) ήταν ακόμα μικρότερο του προηγούμενου (17,5 δις € απο 29,5 δις € – 12 δις € διαφορά). Ουσιαστικά πλέον τα MRO είναι εντελώς αμελητέα (γύρω στο 1,5% του συνολικού δανεισμού) με το σύνολο σχεδόν της χρηματοδότησης να είναι μακροχρόνια (ετήσια και τριετής). Έτσι θα ευνοηθεί ο μηχανισμός της μείωσης του διατραπεζικού επιτοκίου (σε όσες χώρες λειτουργεί ομαλά ο διατραπεζικός  δανεισμός) που έχει περιγραφεί σε παλαιότερο άρθρο. Ήδη το EONIA έχει πέσει στο 0,35% και το euribor τριμήνου στο 0,92% λειτουργώντας επεκτατικά (νομισματικά) για τις χώρες του πυρήνα.

Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι οι καταθέσεις των τραπεζών αυξήθηκαν κατά ένα ποσό αρκετά μεγαλύτερο απο τον καθαρό νέο δανεισμό μέσω του LTRO-2 (355,5 δις € αντί για 310,5 δις €), κάτι που δείχνει ότι υπήρξε και κάποιος άλλος μηχανισμός αύξησης της ρευστότητας στο σύστημα. Η μόνη κατηγορία ενεργητικού η οποία αυξήθηκε σημαντικά και φαίνεται να συμπίπτει ώς μέγεθος αύξησης ήταν η ‘Other Assets’ για την οποία η EKT αναφέρει: ‘securities denominated in euro which are held outright by euro area central banks for investment purposes at their own risk’. Πιθανώς αυτό να σχετίζεται με την μείωση του ζητούμενου ποσού στο τελευταίο MRO, κάτι που θα φανεί στα αυριανά νούμερα της διευκόλυνσης καταθέσεων (η οποία λογικά θα πρέπει να μειωθεί).

Γενικότερα η αύξηση των πιστώσεων προς το Ευρωπαϊκό σύστημα τραπεζών ήταν εντυπωσιακή, τα διατραπεζικά επιτόκια έχουν πέσει σε ιστορικά επίπεδα, παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι ο ισολογισμός της ΕΚΤ καταδεικνύει το διαχωρισμό του τραπεζικού συστήματος σε περιφερειακό (με δυσκολίες πρόσβασης σε δανεισμό και υψηλά επιτόκια) και τον πυρήνα (με πολύ μεγάλες καταθέσεις, επένδυση σε risk-free assets και χαμηλά επιτόκια δανεισμού σχεδόν χωρίς να χρειάζεται να απευθυνθεί στην ΕΚΤ για δανεισμό). Περισσότερες λεπτομέρειες πιθανότατα θα υπάρξουν στους ισολογισμούς των εθνικών κεντρικών τραπεζών.