Καθώς το blog κινείται όλο και περισσότερο σε πιο ‘τεχνικά’ μονοπάτια, θεώρησα σκόπιμο να αναρτώ και Αγγλικά post όταν το θέμα είναι ενδιαφέρον χωρίς μείωση του υλικού που είναι διαθέσιμο σε Ελληνικά άρθρα. Θέλω να ελπίζω ότι οι αναγνώστες του blog θα το δουν θετικά και τα Αγγλικά κείμενα θα τους φανούν χρήσιμα.