Η ΤτΕ σήμερα ανακοίνωσε το δείκτη τιμών και συναλλαγών ακινήτων για το πρώτο τρίμηνο του 2012:

Όπως γίνεται σαφές, η εικόνα της αγοράς ακινήτων επιδεινώθηκε σημαντικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο το 2012. Μάλιστα η ισχυροποίηση της πτώσης είναι μεγαλύτερη στα νέα ακίνητα παρά στα παλιά, κάτι το οποίο υποδηλώνει μείωση των αντιστάσεων των κατασκευαστών ακινήτων και πιθανά fire sales από πρόσφατους ιδιοκτήτες. Παράλληλα, φαίνεται ότι η κατάσταση στην αγορά ακινήτων όδευε προς σταθεροποίηση στα μέσα του 2011 με πλήρη αναστροφή της πορείας στα τέλη του έτους (όπως συνέβη και στην υπόλοιπη οικονομία). Πλέον ο ρυθμός απωλειών στις τιμές έχει γίνει διψήφιος χωρίς να φαίνεται κάποια σταθεροποίηση της κατάστασης, τόσο στα παλαιά όσο και στα νέα διαμερίσματα.

Πιθανότατα ρόλο στην μείωση έχει παίξει και η εισαγωγή του ειδικού τέλους της ΔΕΗ το οποίο μονιμοποιήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταβάλλοντας το Net Present Value των ακινήτων.

Η μείωση αυτή θα έχει πολύ αρνητικές συνέπειες στο net worth των νοικοκυριών, στο equity με το οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό αλλά και στην αποτίμηση του ενεργητικού στεγαστικών δανείων των τραπεζών (όπου πλέον πολλά πρέπει να έχουν αρνητικό LtV). Δεδομένα θα επιτείνει την πιστωτική ασφυξία, την αρνητική κεφαλαιακή θέση των τραπεζών και τις ικανότητες των νοικοκυριών να υποστηρίξουν τα επίπεδα κατανάλωσης τους ενώ βέβαια οι προοπτικές απασχόλησης και εργασιών του κατασκευαστικού κλάδου είναι εξαιρετικά αρνητικές.