Η ΤτΕ πέραν της μηνιαίας λογιστικής κατάστασης (η οποία εκδίδεται με χαρακτηριστική καθυστέρηση) εκδίδει και ορισμένα πολύ καλά οργανωμένα excel με στοιχεία για την ίδια και τα πιστωτικά ιδρύματα τα οποία περιέχουν σχετικά πρόσφατα στοιχεία. Με βάση λοιπόν τη λογιστική κατάσταση των πιστωτικών ιδρυμάτων προκύπτουν ορισμένα ενδιαφέροντα διαγράμματα που αφορούν τη διατραπεζική και τα δάνεια:

Σημειώνω κατ’ αρχήν ότι τα στοιχεία της διατραπεζικής που εμφανίζονται στο διάγραμμα αφορούν μόνο τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις προς το εξωτερικό. Ορισμένα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι:

  • Παρότι το λογικό σενάριο προβλέπει ότι οι Ελληνικές τράπεζες θα έπρεπε να έχουν πάψει να έχουν οποιαδήποτε πρόσβαση στη διατραπεζική αγορά κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Ακόμα και τον Μάρτιο το 2012 είχαν απαιτήσεις 53,5 δις € και υποχρεώσεις 35 δις €. Πιθανώς να παίζει θετικό ρόλο το γεγονός ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει θετικές καθαρές απαιτήσεις οι οποίες ήταν της τάξης των 18,5 δις € τον Μάρτιο. Σε κάθε περίπτωση βέβαια υπάρχει μία σαφής καθοδική πορεία (στις απαιτήσεις και υποχρεώσεις) από τις αρχές του 2010 και μετά, η οποία σταδιακά αποτυπώνεται και στις καθαρές απαιτήσεις. Το γεγονός πάντως ότι το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει καθαρές απαιτήσεις σχεδόν 20 δις € στη διατραπεζική είναι θετικό. Σε συνδυασμό με τα χαρτονομίσματα σε κυκλοφορία υπάρχουν ‘σκληρές’ απαιτήσεις σε Ευρώ άνω των 40 δις €.
  • Μετά το επεισόδιο της Lehman φαίνεται ότι το τραπεζικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε την πρόσβαση στο δανεισμό από την ΤτΕ ώστε να διαμορφώσει μία θετική καθαρή θέση στην Ευρωπαϊκή διατραπεζική αγορά η οποία αυξήθηκε ακόμα παραπάνω με την ενεργοποίηση του Greek Loan Facility (θα είχε ενδιαφέρον να αναζητηθεί ο μηχανισμός τροφοδότησης της τελευταίας σχέσης).
  • Από τις αρχές του 2010 και μέχρι το καλοκαίρι του 2010 ο δανεισμός από την ΤτΕ εκτοξεύτηκε  κατά σχεδόν 50 δις €, αύξηση η οποία αποτυπώθηκε στις υποχρεώσεις της ΤτΕ προς το Ευρωσύστημα και φαίνεται ότι οφείλεται τόσο στην αύξηση του δανεισμού προς τη διατραπεζική από το Ελληνικό τραπεζικό σύστημα (περίπου 25 δις €) όσο και σε πραγματική φυγή κεφαλαίων στο εξωτερικό.
  • Από το καλοκαίρι του 2011 και μετά έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της χρήσης του ELA, όσο και μείωση της χρήσης των πράξεων ρευστότητας της ΤτΕ (πιθανώς λόγω προβληματικού collateral).

Σε ότι αφορά τα δάνεια των ΠΙ προς την πραγματική οικονομία το διάγραμμα δείχνει την επιδείνωση σε ότι αφορά τις προβλέψεις:

Βλέπουμε (σε ότι αφορά τα δάνεια) μία σταθερή πορεία αύξησης μέχρι τα τέλη του 2008, η οποία ακολουθείται από σταθεροποίηση το 2009 και καθοδική πορεία από το καλοκαίρι του 2010 και μετά. Οι προβλέψεις παρουσιάζουν μία σχετική αύξηση το 2009 ενώ από την έναρξη του πακέτου διάσωσης έχουμε μία σαφή και έντονη ανοδική πορεία η οποία κορυφώνεται τον Μάρτιο στο 9,6% με προβλέψεις άνω των 25 δις €.

* Excel με τα στοιχεία των διαγραμμάτων

Advertisements