Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών για τον μήνα Μάρτιο. Τα στοιχεία τα οποία περιέχονται είναι ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις συναλλαγές πλην πλοίων και πετρελαιοειδών. Τα στοιχεία του Μαρτίου είναι όπως παρακάτω

ενώ και τα στοιχεία Ιανουαρίου – Μαρτίου

δείχνουν αφενός το μέγεθος της ύφεσης στην εσωτερική ζήτηση (η οποία αποτυπώνεται στις εισαγωγές αγαθών), αφετέρου όμως και την προβληματική κατάσταση στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιστοιχεί σε περίπου τα 2/3 της ζήτησης των Ελληνικών αγαθών, αυτή ήταν αμετάβλητη τον Μάρτιο ενώ παρουσιάζει μείωση σχεδόν 9% για το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου. Το θετικό γεγονός είναι η εκτόξευση των εξαγωγών προς τρίτες χώρες σχεδόν 40%, κάτι το οποίο δεν είχε συμβεί το 2011 και η αύξηση της συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών (κοντά στο 40% πλέον) με συνέπεια μία συνολικά θετική πορεία των εξαγωγών σε αυτό το διάστημα.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι τόσο η ανταγωνιστικότητα, όσο και η ικανότητα εξαγωγών είναι σχετικοί παράγοντες, οι οποίοι εξαρτώνται και από μεταβλητές όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και η φάση του οικονομικού κύκλου στις εισαγωγικές χώρες. Είναι αρκετά σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε ύφεση, κάτι το οποίο θα αποτυπωθεί πιθανότατα και στα έσοδα του τουρισμού τους επόμενους μήνες. Προφανώς είναι εξαιρετικά δύσκολο σε αυτές τις συνθήκες οι εξαγωγές (προϊόντων και υπηρεσιών) να καταφέρουν να έχουν σημαντικά θετική εξέλιξη για το σύνολο του έτους, κάτι που ουσιαστικά δεν αφήνει κανένα τομέα να προσφέρει στήριξη στην οικονομία και κάνει ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη χαλάρωσης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και επείγουσα την ανακεφαλαιοποίηση και ενδυνάμωση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.