Η ΤτΕ ανακοίνωσε τα στοιχεία του ισολογισμού για τον Μάρτιο. Μετά την ολοκλήρωση του PSI οι Ελληνικές τράπεζες επέστρεψαν στη χρήση των πράξεων ρευστότητας του Ευρωσυστήματος (το Φεβρουάριο αυξήθηκε δραματικά η χρήση του ELA), αν και μειώθηκε το ποσό των πράξεων μακροπρόθεσμης ρευστότητας στα 36,8 δις € από 47,6 δις € το Φεβρουάριο. Θετικό είναι ότι τόσο οι υποχρεώσεις λόγω χαρτονομισμάτων, όσο και οι υποχρεώσεις προς το Target2 μειώθηκαν σημαντικά το Μάρτιο (17,7 δις € από 19,4 δις € και 103,7 δις € από 107,3 δις € αντίστοιχα), βελτιώνοντας τη συνολική θέση του τραπεζικού συστήματος κατά περίπου 5 δις €. Αντίστοιχη βελτίωση φαίνεται και στους λογαριασμούς τάξεως, όπου το ενεργητικό το οποίο χρησιμοποιείται ώς εγγύηση για παροχή ρευστότητας μειώθηκε από τα 288 δις € στα 261,9 δις €. Ο ELA βέβαια επανήλθε σε λογικά επίπεδα σε σχέση με την εκτόξευση των ‘Λοιπών Στοιχείων’ στα 109,4 δις € το Φεβρουάριο.

Από την άλλη, οι λογαριασμοί τάξεως κάνουν σαφή τα αποτελέσματα του PSI πάνω στο χαρτοφυλάκιο ΟΕΔ των ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών οργανισμών. Έτσι, οι εγγραφές (1) και (2), μειώθηκαν από 32,1 δις € το Φεβρουάριο σε 19,55 δις € το Μάρτιο, απώλεια 12,55 δις €. Σε συνδυασμό με τις συνολικές διαγραφές των Ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων περίπου 25 δις € σε κρατικούς τίτλους, ο λογαριασμός του PSI για την Ελληνική οικονομία ξεπερνάει τα 37 δις €, χωρίς μάλιστα να λαμβάνονται υπόψη οι ζημιές των φυσικών προσώπων και οι ζημιές στα δάνεια προς την κεντρική κυβέρνηση (οι οποίες πιθανότατα έφτασαν τα 2,5 δις €),  καθιστώντας το σε μεγάλο βαθμό εθνική υπόθεση ή καλύτερα ‘εθνική διαγραφή ενεργητικού’.

Φαίνεται όμως ότι η Ελλάδα κατάφερε με την εφαρμογή του PSI να φέρει πιθανότατα το ΔΝΤ και στην Κύπρο λόγω της διαγραφής 3,5 δις € από το ενεργητικό των Κυπριακών τραπεζών, μέγεθος ίσο με το 20% του Κυπριακού ΑΕΠ, παρότι οι Κυπριακές τράπεζες είχαν καταφέρει να μειώσουν την έκθεση τους σε κρατικούς τίτλους από 16 δις € το 2011 σε 8,5 δις € πριν το PSI.