Η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε τα στοιχεία για τις εμπορευματικές συναλλαγές του Ιουνίου 2012. Η πορεία των εισαγωγών συνεχίζει να είναι έντονα καθοδική (πιστοποιώντας την ισχυρή ύφεση της οικονομίας και μειωμένη ζήτηση για διαρκή και κεφαλαιουχικά αγαθά) αλλά οι εξαγωγές σε όλο το έτος παρουσιάζουν χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης γύρω στο 2-3%, κάτι το οποίο οφείλεται στην αντιστροφή της ζήτησης εκ μέρους των χωρών της ΕΕ, αποτέλεσμα της ύφεσης στην περιοχή:

Καθώς οι εξαγωγές προς την ΕΕ αποτελούν περισσότερο από το 60% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, η ύφεση της Ευρωζώνης θα έχει σημαντική επίδραση στο εξωτερικό εμπόριο της χώρας και δε θα επιτρέψει στις εξαγωγές να αποτελέσουν ισχυρό μοχλό εξόδου από την κρίση.