Η Καθημερινή δημοσίευσε ένα άρθρο για τα μισθολογικά κόστη σε ΗΣΑΠ και Μετρό τα οποία είναι το λιγότερο σκανδαλώδη (στην περίπτωση του ΗΣΑΠ). Πιο συγκεκριμένα:

  1. ΗΣΑΠ: 1200 άτομα προσωπικό και 105,38 εκ € κόστος ενώ το λειτουργικό έλλειμμα ανήλθε στο ποσό των 44,8 εκ €. Αφαιρώντας 40% ώς ασφαλιστικές εισφορές προκύπτει μέσο κόστος 52.700€ το χρόνο ανά εργαζόμενο ή αλλιώς περίπου 3.700€ μέσος μισθός (14 μισθοί το χρόνο) !!!
  2. Μετρό: 1688 άτομα προσωπικό και 72,35 εκ € κόστος. Μέσο κόστος 25.700€ το χρόνο ανά εργαζόμενο ή αλλιώς 1800€ μέσος μισθός.

Είναι το λιγότερο καταχρηστικό το δημόσιο να καλύπτει έλλειμμα 45 εκ € σε μία ΔΕΚΟ η οποία παρέχει μέσο μισθό κοντά στα 4.000€ στους υπαλλήλους της. Οι ΔΕΚΟ, όπως αναφέρει και η ονομασία τους, είναι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Σκοπός τους είναι η παροχή φτηνών, καθολικών υπηρεσιών στο ευρύ κοινό, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται να λειτουργούν με έλλειμμα. Παράλληλα, ώς δημόσιες εταιρίες παρέχουν στους εργαζόμενους τους τη σιγουριά της μονιμότητας παρότι εργαζόνται σε μία επιχείρηση.

Δεν μπορεί μία ΔΕΚΟ να είναι ελλειμματική και παρόλα αυτά να προσφέρει στους εργαζόμενους της αμοιβές πολλαπλάσιες απο τις αντίστοιχες ΔΥ με την ίδια προϋπηρεσία και προσόντα. Στην περίπτωση του ΗΣΑΠ αν η πολιτική αμοιβών προσαρμόζονταν σε τέτοια επίπεδα ώστε η εταιρία να μην ήταν ζημιογόνος, το μέσο κόστος ανά εργαζόμενο θα έφτανε τα 30.000€ και ο μέσος μισθός τα 2.150€, αμοιβή πολύ λογική και εύλογη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την μονιμότητα την οποία απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι. Το δυστύχημα είναι ότι τέτοιες αμοιβές δεν είναι οι μόνες αλλά ο κανόνας στις περισσότερες δημόσιες επιχειρήσεις.

Απο μία άλλη σκοπιά η παροχή τέτοιου ύψους μισθών μπορεί να θεωρηθεί αντικοινωνική. Εάν το κράτος δε χρειαζόταν να καλύπτει 45 εκ € έλλειμμα στον ΗΣΑΠ (λόγω υψηλών αμοιβών) θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα αυτά για να χρηματοδοτήσει την πρόσληψη 1800 ατόμων σε υπηρεσίες που υπάρχει ανάγκη (υγεία, ασφάλεια, εκπαίδευση – θεωρούμε μέσο κόστος μαζί με ασφαλιστικές εισφορές ίσο με 25.000€ ανά εργαζόμενο το χρόνο) χωρίς αύξηση των δαπανών του.