Σύμφωνα με το τελευταίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας η οικοδομική δραστηριότητα (σε χιλιάδες κυβικά μέτρα νέων ιδιωτικών οικοδομικών αδειών) ακολουθεί έντονη καθοδική πορεία:

Χρόνος Όγκος
2006 82294
2007 78206
2008 64800
2009 34811*

* Στοιχεία μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009

Όπως φαίνεται οι άδειες το 2009 θα έχουν ιδιαιτέρως καθοδική πορεία με προβλεπόμενο όγκο 45.000 κυβ μέτρα (ή αλλιώς -30% σε σχέση με το 2008 και 42% σε σχέση με το 2007). Είναι σαφές ότι η οικοδομή, ένας απο τους βασικούς πυλώνες της οικονομικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια θα είναι εξαιρετικά μειωμένη το 2010. Αν σε αυτό συμπεριληφθεί η γενική μείωση στα δημόσια έργα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι γενικά ο κατασκευαστικός κλάδος (και τα επαγγέλματα που στηρίζονται σε αυτόν) θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα.

Στο παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε το σημαντικό απόθεμα απούλητων νεόδμητων κατοικιών (τουλάχιστον 120.000) το οποίο σε συνδυασμό με την μείωση μισθών (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), αύξηση ανεργίας και δυσκολία στην εξύρεση τραπεζικής χρηματοδότησης ωθεί τις τιμές σε χαμηλότερα επίπεδα και κάνει ασύμφορη οποιαδήποτε σκέψη για οικοδόμηση νέων κατοικιών.

Το πιθανότερο σενάριο λοιπόν είναι ότι συνολικά τα επαγγέλματα των κατασκευών (και τα έσοδα του κράτους) θα έχουν μία δύσκολη διετία μπροστά τους (αν λάβουμε υπόψη μας την καθυστέρηση που υπάρχει απο τη σιγμή της λήψης απόφασης οικοδόμησης μέχρι τη λήψη της άδειας και έναρξη εργασιών).